Utdanning

  • Befalskole
  • Bi markedsføring
  • Fengselsskole
  • Bi Sikkerhetsledelse
  • HiHm Serviceledelse
  • HiHm Beredskap og Krisehåndtering

Jobbet lenge innenfor statlig og privat sikkerhet som leder og mellomleder. Har bygget salgsavdelinger og hatt ansvar for budsjett, rekruttering og opplæring.

Ønsker å gi deg en god og trygg opplevelse av rekruttering ved bruk av The Connector AS sine løsninger.

Mvh Kjell-Ivar