Ansettelsesprosess forenklet med nytt rekrutteringsbyrå

Er en stilling ledig i ditt firma? Rekruttering til denne trenger ikke være vanskelig. Ved hjelp av et rekrutteringsbyrå med stort nettverk og fremtidsrettet teknologi kan du finne den riktige kandidaten, samtidig som kandidatene også enkelt finner jobbene!

En jobbportal Norge har ventet på

Når en ledig jobb oppstår i en organisasjon, så spres denne gjerne over en rekke plattformer. Da vil en unektelig nå et stort nettverk, men sjansen for å finne riktig jobbsøker øker ikke nødvendigvis stort. Det er simpelthen fordi det vil være såpass mange private og offentlige ansettelser til enhver tid at de riktige kandidatene ikke nødvendigvis ser din utlysning. 

Dine ledige stillinger kan spres i mange kanaler, men realiteten er at de muligens bare blir støy for din målgruppe. En NAV jobbsøker ser for eksempel hundrevis av forskjellige stillinger, der i følge denne jobbportalen alle stillingene vektes likt. 

En kan selvfølgelig i slike jobbportaler filtrere ut alternativer, for å finne en ledig stilling i Trondheim for eksempel, eller en fast eller midlertidig ansettelse innenfor sitt yrke. Allikevel stopper teknologien i de fleste jobbportaler akkurat her. Det vil TheConnector gjøre noe med!

Rekrutteringsbyrå med fremtidsrettet teknologi

Ansettelse i offentlig sektor, prosjekt ansettelse, rekruttering av IT ledere, og annen fast ansettelse som krever spisskompetanse bør utføres gjennom et rekrutteringsbyrå som TheConnector. Det er fordi et rekrutteringsbyrå kan redusere risikoen i ansettelser.

Dette gjøres gjennom innsikt fra data. Analyser, bakgrunnssjekk, testverktøy, og automasjon hjelper TheConnector med rekruttering. Sammen utgjør disse en stor forskjell fra behovsanalyse, til en jobbsøknad kommer inn, og helt til den ansatte har signert for bedriften. 

Ved hjelp av fremtidsrettet teknologi kan TheConnector hjelpe bedrifter med å finne passende kandidater til de stillinger organisasjonen ansetter til. I stedet for å se et hav av forskjellige kandidater, så vil organisasjonene her få innsikt i en håndfull utvalgte kandidater. Samtidig vil også disse kandidatene matches opp mot attraktive arbeidsgivere. 

Et enklere jobbsøk i arbeidsmarkedet

TheConnector sin jobbportal gjør jobbsøk enklere noensinne. Det er nemlig ikke bare attraktive arbeidsgivere som får en enklere ansettelsesprosess. Også jobbsøker får her en enklere jobb, i den grad at en anbefales passende bedrifter å søke jobber hos. Disse tilpasningene er basert på datainnsikt, og ikke bare filtre, slik som hos andre jobbportaler. 

Vårt rekrutteringsbyrå sikrer at alle jobbsøkende i Norge, fra hovedstaden til Finnmark, får tilgang på aktuelle jobber. Personlighetstestene, motivasjonstestene som matcher dine personlige egenskaper opp mot organisasjonens behov, sørger for at du finner riktig jobb, utover kun de faglige kunnskapene. 

Mye peker på at personlig egnethet ikke kommer til syne før rundt 1 år i en stilling. Ikke bare er de over  2 milliardene norsk næringsliv taper på feilansettelser synd, men i en mislykket ansettelsesprosess skal naturligvis også individet tas vare på. TheConnector sørger for at de kvalifiserte jobbsøkerne finner de riktige jobbene. 

Slutten på dyre feilansettelser er her

Selv om det er umulig å helgardere seg, så vil TheConnector minimere risikoen for en feilansettelse. Dette gjør at bedriftene optimaliserer sin ansettelsesprosess, samtidig som jobbsøkende finner riktig stilling for sin situasjon tidligere. Dette er ganske enkelt ikke mulig uten innsikt fra data. Vanligvis oppdages feilansettelsene altfor seint. 

TheConnector kobler jobbsøker og attraktive arbeidsgivere i en moderne og fremtidsrettet jobbportal som gjør en ansettelsesprosess enkel for begge parter. Enten en søker rekruttering av ledere, eller en kandidat for midlertidig ansettelse, så vil det lønne seg å la teknologien gjennomføre jobben. 

Vi i TheConnector revolusjonerer bransjen og benytter oss av det nyeste innenfor teknologi. Det er slutt på å la magefølelsen koste din organisasjon dyrt. Benytt vårt rekrutteringsbyrå for fremtidsrettet teknologi til jobbsøken og ansettelser!

Kjell-Ivar Sormerud

Daglig Leder

sormerud@theconnector.no
+47 915 72 498

Utdanning

  • Befalskole
  • Bi markedsføring
  • Fengselsskole
  • Bi Sikkerhetsledelse
  • HiHm Serviceledelse
  • HiHm Beredskap og Krisehåndtering

Jeg jobbet lenge innenfor statlig og privat sikkerhet som leder og mellomleder. Videre har jeg bygget salgsavdelinger og hatt ansvar for budsjett, rekruttering og opplæring.

Vi ønsker å gi deg en god og trygg opplevelse av rekruttering ved bruk av The Connector AS sine løsninger.

– Daglig Leder, The Connector AS

Annonsering

Vi tilbyr annonsering av stillinger.