June 15, 2019

Hva er adferdsbasert tilnærming – kompetanse – kultur?

by Kjell-Ivar Sormerud in Tips